TRAINERS


TRAININGSSCHEMA


DINSDAG

  • 18:00 - 19:00 : jeugdgroep (trainer Rik Hermans en Wouter Margulski)
  • 18:45 – 21:00 : team 4, 5 en 6 (trainer Rik Hermans)
  • 20:30 - 22:15 : team 1, 2 en 3 (trainer Rik Hermans)

WOENSDAG

  • 18:45 – 21:00 : team 4, 5 en 6 (trainer Rik Hermans)
  • 20:30 - 22:15 : team 1, 2 en 3 (trainer Lars Heijblom)

VRIJDAG

  • 18:00 - 19:30 : jeugdgroep (trainer Rik Herman en Jill Vilters, Beau Ritzen, Jorne Triekels, Maike Broeders)
  • 19:30 - 20:30 : alle teams
  • 20:30 - 22:00 : vrijspelen